Ako vznikala naša včelnica

Edukačná včelnica Zoborské včely sa nachádza v tesnej blízkosti prírodnej rezervácie Lupka, na južnom svahu Zobora, v časti Nitra – Šindolka. 
Táto časť sa historicky označuje ako Nová hora, lesy boli v druhej polovici 19. storočia vyklčované a parcely vysadené viničom. Táto lokalita bola v minulosti
v Nitre známa svojimi vinohradmi, hajlochmi a záhradami, ale od r. 1989 čelí
neustálej likvidácii vinohradov a zelených plôch a čoraz intenzívnejšej výstavbe.
Na parcelách, kde sa nachádza naša včelnica, boli vinohrady aktívne obhospodarované zhruba do polovice 90. rokov 20. storočia. Nasledujúcich 25 rokov si miesto pomaly brala príroda naspäť a na mieste pôvodných vinohradov vďaka náletom vznikal mladý les.