Niečo o nás

Kto sme a čo robíme?

Občianske združenie Zoborské včely formálne vzniklo v roku 2021 a nadviazalo tak na predchádzajúce aktivity smerujúce k vybudovaniu sadu a včelnice slúžiacich pre edukáciu detí a začínajúcich včelárov.

Edukačná včelnica Zoborské včely sa nachádza v Nitre, pod Zoborom v časti Šindolka. Táto lokalita bola v minulosti
v Nitre známa svojimi vinohradmi, hajlochmi a záhradami. Od r. 1989 však čelí neustálej likvidácii zelených plôch a čoraz intenzívnejšej výstavbe.

Naša včelnica slúži ako priestor pre praktickú výučbu začínajúcich včelárov, aby sa nové generácie včelárov učili moderné postupy vo včelárení a dokázali zachovať toto staré remeslo aj v podmienkach meniacej sa klímy a zhoršujúceho stavu životného prostredia. Slúži aj pre rozširovanie povedomia o včelách a ich prínosoch pre prírodu a človeka medzi školákmi a študentami nitrianskych škôl, počas exkurzií na včelnicu. Vysádzaný sad svojou pestrou skladbou rôznych druhov ovocných a nektárodajných stromov, kríkov drobného ovocia a byliniek umožní deťom vizuálne spoznávanie aj ochutnávanie čerstvých plodov týchto drevín a bylín a zároveň zabezpečí spestrenie výživy včelstvám v sade počas celej sezóny.

Čo teda robíme?

01

Budujeme a prevádzkujeme edukačnú včelnicu v sade pod Zoborom

02

Zabezpečujeme školské exkurzie na edukačnú včelnicu a vzdelávame začínajúcich včelárov v rámci celoročného včelárskeho krúžku.

03

Prevádzkujeme v súčasnosti jediný verejnosti prístupný apidomček  v Nitre, ktorý slúži aj na propagáciu apiterapie.

04

Staráme sa o nitriansku mestskú včelnicu v areáli Zoborských kasárni.

05

Spolupracujeme na obnove Včelárskeho skanzenu Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Agrokomplexe.

06

A veľa ďalšieho, čo sa sem nevošlo.

Máte nápad na spoluprácu, alebo nám chcete pomôcť?