2 % z dane – Postup pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali ako dobrovoľník/dobrovoľníčka minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

 4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu 2 % (alebo 3 %), ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu:
  IČO: 53950674
  Názov: Zoborské včely, o.z.
  Pozor: Do kolónky ROK sa píše 2023

 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo poštou najneskôr do 02.05.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

Predvyplnený formulár vyhlásenia.
Formulár vyhlásenia a potvrdenia na vyplnenie.